e-obchod


Vyhledat zboží
Používáním stránky f3cz.com a objednáním produktu/ů ze stránky f3cz.com přes internet, souhlasíte s Obchodními podmínkami níže uvedenými. Pokud souhlasíte s níže uvedeným pouze s výhradami, pak nákup na stránkách f3cz.com nedoporučujeme.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Základní údaje


Dodavatel:
David Foršt – EFFE TRE, Kalisova 859, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejsříku, Městský úřad Rychnov n.Kn, obecní živnostenský úřad, č.j.:236/03/RK, ev.č.: 360705-5882-00
Dodavatel je plátcem DPH.
IČO: 72790369
DIČ: CZ7804273389
(dále jen "dodavatel")

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 73146/6100

Kontaktní údaje
Roveň 77, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
Telefon: 604 899 024, 494 535 058
Fax: 494 535 058

Email: informace@f3cz.com
Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 3 dnů.

2. Objednávka zboží


Výrobky jsou rozděleny do skupin pro snadné vyhledávání dle sortimentu. Zboží lze do košíku vkládat a zase ho vyjímat a kdykoliv je možno zkontrolovat obsah nákupního koše. V okamžiku potvrzení objednávky je objednávka závazná. Potvrzením objednávky zároveň zákazník souhlasí s cenou zboží, poštovného a balného, a s tím aby jím uvedené údaje byly dále zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. O přijetí objednávky je zákazník informován e-mailem.


Seznam zboží na stránkách www.f3cz.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.


K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.


Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu jsou uvedeny v bodě 3. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.


Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.


Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.


3. Zaslání zboží


U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.


Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.


Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravní firmou PPL nebo Českou poštou, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.


Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.


Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, ceny za dopravu jsou uvedeny níže.


Zasíláme zboží i na Slovensko.
Ceny dle níže uvedené tabulky. Platba na účet předem je možná na slovenský účet v EUR nebo na účet český v Kč (dle přání zákazníka).

Po dohodě je možné zaslat zboží i do jiných zemí.


Cena dopravyČeská poštaPPLSlovensko
Dobírka130,- Kč120,- Kč149,- Kč
Platba předem na účet90,- Kč85,- Kč119,- Kč
Při objednávce nad 3 000 Kč doprava v České republice zdarma.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.


Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.


4. Převzetí zboží


Příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud tak neučiní a převezme poškozenou zásilku, na pozdější reklamace poškození způsobené dopravou nelze brát zřetel. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí ihned informovat dodavatele. Podepsáním Dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.


Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.


Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.


5. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady


Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.


Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.


Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.


Postup reklamace

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.


V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě).


V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).


Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.


Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.


6. Odstoupení od smlouvy


Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.


Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.


Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.


Záruka vrácení peněz

V případě, že z jakéhokoliv důvodu nejste se zbožím spokojen/a, můžete využít vrácení do 14 dnů a my Vám vrátíme příslušnou částku. Nepoškozené a nepoužité zboží zašlete zpět v jeho originálním obalu jako pojištěnou zásilku (nikoliv na dobírku) na naši adresu.


V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.


Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.


VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh, barvu či velikost. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.


7. Ochrana osobních údajů spotřebitele


Provozovatel prohlašuje všechny osobní informace předané kupujícím za důvěrné a slouží k naplnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Data nebudou poskytnuta třetím osobám. Výjimkou jsou informace potřebné pro přepravu zboží (jméno, příjmení, adresa a v některých případech telefon pro kontakt dopravce se zákazníkem.)


Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na informace@f3cz.com.


Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.


8. Závěrečná ustanovení


Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.


Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách f3cz.com nejméně jeden měsíc před účinností nových Obchodních podmínek.
:: nahoru ::© 2007-2011 David Foršt EFFE-TRE | Poslední úprava 18.02.2012 | webdesign: dadun.cz